Analysis of Czech bentonites - datasets from project "Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ"

PROJECT TITLE: Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ

AUTHORS: Šachlová Š.1, Černochová K. 2, Černá K. 3, Svoboda J. 2, Vašíček R. 2, Macková D. 1 , Havlová V. 1, Zuna M. 1, Kolková K. 3, Stiblíková P.3, Hlaváčková V. 3
ÚJV Řež, a. s. - 1, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební - 2, Technická univerzita v Liberci - 3

Tags:
0 Comments

Leave a reply

©2024 SoilModels

Log in with your credentials

Forgot your details?